Polisa OC lekarzy

on

Żaden lekarz nie powinien, a nawet nie może funkcjonować pod względem zawodowym, bez posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Nie ma tu znaczenia, czy specjalista prowadzi praktykę prywatną, czy też posiada kontrakt z inną placówką. Tak naprawdę żaden szpital i przychodnia nie podpisze kontraktu z lekarzem, bez okazania przez niego ważnej polisy OC. Ma to na celu ochronę finansową danej placówki w sytuacji, kiedy lekarz popełni błąd lekarski. Jeśli będzie to błąd popełniony umyślnie, czeka go oczywiście sprawa karna. Jednak osoba pokrzywdzona może wystąpić w takim wypadku na drogę cywilną. Bardzo często dochodzi jednak do ugody między stronami i proces sądowy nie dochodzi do skutku. Towarzystwo ubezpieczeniowe po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji medycznej, wypłaca uzgodnioną sumę ubezpieczenia. Błędy popełnione nieumyślnie nie należą wcale do rzadkości, dlatego każdy specjalista traktuje taką polisę jak swego rodzaju zabezpieczenie finansowe swojego majątku. Koszt takiego ubezpieczenia to zwykle kilkaset złotych rocznie. Umowa zawierana jest zawsze na rok i może być przedłużona wielokrotnie. Suma ubezpieczenie to zwykle kilkaset tysięcy złotych. Najbardziej popularne są polisy z sumą 300 tys. zł. i więcej.